BEZPIECZEŃSTWO
Izolacyjność cieplna okna - Uw
Na izolacyjność cieplną okna zasadniczy wpływ ma kilka czynników: po pierwsze materiał, którego wykonana jest rama okna, po drugie zastosowana szyba i po trzecie szczelność okna. Wielkość określająca ilościowo izolacyjność cieplną okna nosi nazwę współczynnika przenikania ciepła Uw. Im mniejsza wartość Uw, tym lepsze właściwości cieplne okna.
Warto wiedzieć, że ze względu na słabą izolacyjność cieplną okien przeciętny budynek może tracić nawet 25% energii.
powrót
Google bot last visit powered by Narzędzia SEO - OK.INFO.PL